Política de privacitat

Les teves dades personals a lacuriosa.cat

La teva privacitat és respectada i protegida a aquesta web.

Amb aquesta política, La curiosa reafirma el seu compromís amb la protecció de dades, el compliment de la llei aplicable i la protecció de les dades personals dels usuaris que es relacionen amb aquesta web.

Aquesta web compleix amb totes i cadascuna de les regulacions que protegeixen la informació personal dels seus usuaris, concretament:

● El Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. (RGPD)

● La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones siguin tractades per La curiosa com a responsable del tractament, i sobre les quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en les normatives vigent.

Qui és el responsable de La curiosa?

Responsables: Alba Marina Rivera Nif: 26651165F i Claudia Gómez Blasco Nif: 14310082B
Correu electrònic: info@lacuriosa.cat

Dades que es recullen en La curiosa

Les dades personals que es recullen i tracten en aquesta web són subministrades directament pels propis usuaris. Concretament, es recullen i tracten dades provinents de:

● Formulari de contacte

Legitimació per al tractament de les teves dades

Per a contactar o requerir informació sobre la web, es requereix el consentiment d’aquesta política de privacitat.

Categoria de dades personals que es requereixen

● Per a contactar:
Es requereixen dades Identificatives: (nom, correu electrònic, telèfon)

Amb quina finalitat es tracten les teves dades personals?

L’enviament de dades de caràcter personal en aquesta web és obligatori per a contactar i sol·licitar qualsevol dels serveis oferts per La curiosa.

Les dades requerides són adequades i pertinents per a la finalitat que es comunica.
Concretament, les dades recollides en lacuriosa.cat seran tractades amb les següents finalitats:

Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

● Mantenir una relació amb l’usuari o client.

● Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per La curiosa i relacionades amb els serveis contractats.

● Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

● Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

I també:

• Per a promocionar els serveis de La curiosa. Per exemple, si deixes la teva informació personal en algun dels formularis de contacte, lacuriosa.cat pot utilitzar aquestes dades per a enviar-li informació sobre el seus serveis, incloent-hi promocions especials en funció dels seus interessos, per exemple, a través de campanyes de màrqueting per correu electrònic.

• Per a l’atenció i suport als usuaris de la web.

• Proporcionar informació a col·laboradors de La curiosa i que presten serveis estrictament necessaris per al desenvolupament dels serveis prestats per lacuriosa.cat, com desenvolupadors, Hosting, App, serveis de missatgeria i emmagatzematge i comunicació.

En tots els casos, com a Usuari tindràs plens drets sobre les teves dades personals i sobre el seu ús i podràs exercitar-los en qualsevol moment.

També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web, que detallem en la política de cookies.

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades, suposa la impossibilitat de subscriure’s a la web i processar les sol·licituds realitzades a aquesta web.

En cas de no autoritzar el tractament de les teves dades amb les finalitats assenyalades podràs exercir el teu dret d’oposició al tractament de les teves dades en els termes i condicions previstes en el següent apartat.

Dades de clients

Al facilitar les teves dades per a adquirir la condició de CLIENT REGISTRAT de lacuriosa.cat, garanteixes que actues en nom i per compte propi, ets major de 18 anys i estàs legalment capacitat per a subscriure contractes vinculants.

No s’accepta informació de menors d’edat. Si ets menor d’edat no intentis registrar-te ni facilitis cap dada personal.

Accions de remarketing

La funció de remarketing permet a aquesta web arribar a les persones que hagin visitat lacuriosa.cat anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. És a dir, el remarketing és un mètode per aconseguir que els usuaris que han visitat aquest lloc tornin a fer-ho.

Com a usuari de lacuriosa.cat, has de saber que la web recopila informació per a aquesta funció de remarketing. La informació que es recopila gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook, Google Adword. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes cookies en les següents polítiques de privacitat de cada servei:

● Facebook Ads
● Google Adword

Si no vols que la teva informació sigui recopilada per aquestes cookies, pots inhabilitar l’ús de cookies de Google a través de la Configuració d’anuncis de Google. També pots inhabilitar l’ús de cookies d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative. Aquest tipus de serveis permeten interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d’aquesta web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’usuari en cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatius a les pàgines en les quals estiguin instal·lats.

Quins són els teus drets quan facilites les teves dades?

Per a ajudar-te a assegurar la protecció i la privacitat de les teves dades personals, el RGPD t’atorga diversos drets mitjançant els quals, pots realitzar una sol·licitud específica i tenir la seguretat que les dades personals que facilites en aquesta web, no s’utilitzen de manera incorrecta per a finalitats que no siguin legítimes amb la finalitat per a la qual ens les has proporcionat.

Concretament, tens els següents drets:

Accedir a la informació sobre les seves Dades personals
Tens dret a saber si en aquesta web s’utilitzen les teves dades personals i com són utilitzades.

Comprovar que les teves Dades personals siguin correctes
Tens dret a comprovar que s’utilitza informació correcta i actualitzada sobre tu.

Suprimir les teves Dades personals
Pots sol·licitar que es suprimeixin dades que no són necessaries per a una finalitat específica, per exemple, un contracte o un requisit legal. També tens dret a retirar el consentiment que puguis haver donat prèviament.

Limitar la manera d’utilitzar les teves Dades personals
Pots demanar-nos que limitem el tractament de les teves dades a unes finalitats concretes, per exemple, prestar-te un servei.

Portar les teves dades a una altra empresa
Pots demanar-nos que enviem a una altra empresa les dades que has facilitat a aquesta web.
L’arxiu proporcionarà les Dades personals que hagis facilitat de manera activa i conscient, així com les dades que s’hagin obtingut de manera passiva quan hagis utilitzat serveis oferts a aquesta web.

Retirar el teu consentiment
Quan es requereixin dades basades en el seu consentiment, tens el dret de canviar d’opinió i retirar el teu consentiment en qualsevol moment.

Presentar una queixa davant les autoritats de control de protecció de dades locals
Si no estàs satisfet amb la forma en què es tracten les teves dades en aquesta web o com s’ha respost a l’exercici dels teus drets, tens dret a presentar una queixa davant les autoritats de control de protecció de dades locals.

Vols un formulari per a l’exercici de Drets?
Existeix un formulari per a l’exercici dels teus drets. El pots sol·licitar per email o, si ho prefereixes, pots usar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Si et representa algú, has d’adjuntar còpia del seu DNI, o que el signi amb la seva signatura electrònica.

Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail a l’adreça del responsable, que trobaràs a l’inici d’aquest text.

On pots escriure per a sol·licitar a l’Exercici de Drets?

Per a exercitar aquests drets pots contactar a: info@lacuriosa.cat

Quant de temps es conservaran les teves dades?

Les dades personals seran mantingudes mentre segueixis vinculat com a usuari o alumne de la web.

Una vegada et desvinculis, les dades personals tractades en cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, incloent-hi el termini en el qual un jutge o tribunal els pugui requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials.

Les dades tractades es mantindran en tant no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment. Si hi hagués obligació legal de manteniment, o en cas de no existir aquest termini legal, es mantindran fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.

Es mantindrà tota la informació i comunicacions relatives a la prestació dels serveis vinculats a la web mentre duri la relació comercial, per atendre possibles reclamacions.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal. En concret es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament dels programes d’entrenament, així com als encarregats del tractament necessaris per a l’execució del contracte.

Proveïdors de serveis, com proveïdors de sistemes informàtics.

També pot tenir accés a aquesta web l’empresa de desenvolupament i manteniment de la web o la de hosting. Aquestes, tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat i seguretat que apliquem als nostres tractaments.

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

lacuriosa.cat assumeix mesures raonables i apropiades per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal que es recapta en aquesta filiació. No obstant això, si La curiosa determina que les teves dades han estat malversades, s’han vist exposades per una bretxa de seguretat, o han estat adquirides de manera incorrecta per un tercer, La curiosa t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació, o adquisició indeguda.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a lacuriosa.cat, exonerant a La curiosa de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de La curiosa en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre La curiosa i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui.

Canvis en la política de privacitat

lacuriosa.cat es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, La curiosa anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica

Contacto

Email: info@lacuriosa.cat
Tel: +34 636337017 / +34 629914200